Att börja delkurs 2 med ett leende …

Kursen jag läser på Göteborgs Universitet i rättspsykologi, 30p. heltid fram till juni är delad i tre olika delkurser där vi nu är klara med den första av de tre: brottsoffer och förövare ur ett psykologiskt perspektiv eller som det heter på engelska Crime victims and perpetrators from a psychological perspective. Denna första delkurs har […]