Missoni & Zara Home …

Har precis använt mina pedagogik kunskaper och nu kan Nicole alla bergskedjorna hon skall till nästa SO prov. Repetition dock är vad som gäller för att kunna lagra kunskap i långtidsminnet och inte bara i 24 timmar… Nu skall vi allt plugga lite tillsammans varje kväll och det bästa var att jag märkte att hon […]