Mind of a Rampage Killer

Ett stort intresse är psykologi, delvis pga. psykiska sjukdomar i familjen, delvis pga. att jag nog ofta har ”brottats” med de där förutfattade meningar baserade på ett utseende eller på de materiella ting som en gång i tiden fanns i mitt liv när jag var barn och delvis pga. ett stort svek som nog har […]