Hur långt tror du att du skulle gå i din lydnad?

De flesta som har läst psykologi på gymnasiet har fått läsa om den klassiska och kända psykologiska experiment som den amerikanske socialpsykologen och forskaren Stanley Milgram gjorde på ”vanliga” människor i åldrarna 20-50 för att se hur långt ”normala” människor kan gå i sin lydnad mot en auktoritet. Hur mycket litar vi på den ”vita rocken” […]