Makt, kropp & sexualitet …

Jag alltid gillar jag att ibland, inför höstterminen, söka någon av alla fantastiska kurser som våra universiteter och högskolor erbjuder och idag kom beskedet att jag har blivit antagen till en kurs på 15 p. på distans som går under namnet: makt, kropp och sexualitet.

Så här beskrivs den på GU:s egna hemsida HÄR:

Under kursen studerar vi mäns och kvinnors handlingsutrymme och villkor i relation till politiska, sociala och ekonomiska utvecklingslinjer. Vidare analyserar vi samhälleliga normer för vad som under olika perioder har betraktats som normalt respektive onormalt, friskt respektive sjukt, samt hur dessa normer kommit till uttryck i exempelvis lagstiftning, vetenskap och utbildning. 

Kursen är uppdelad i två delkurser om vardera 7,5 hp: Äktenskap och myndighet respektive Sexualitet och kärlek. Delkurs 1 fokuserar på mäns och kvinnors politiska handlingsutrymme samt deras möjligheter till arbete, egendom och utbildning. Fokus ligger på västvärlden från medeltiden och framåt. Under delkurs 2 studerar vi sexualitet i förhållande till kärlek och kropp. Med fokus på tidigmodern tid och framåt undersöker vi hur synen på sexuella praktiker har förändrats samt hur normalitet och abnormitet har definierats under olika tidsperioder.

Jag tackar ”ja” till min plats så har jag några veckor att fundera … Halvfart är likvärdigt som att jobba deltid och på det nytt jobb så ska tänka lite extra men jag verkligen gillar kurser även om jag föredrar in real Life sådana med riktigt bra föreläsare som brinner för det ämnet de undervisar i.

Makt, kropp och sexualitet låter definitivt som en mycket intressant kurs att plugga då jag har (likt oss alla) både erfarenheter och en mängd olika åsikter kring relationen mellan dessa begrepp. Någon av er som har sökt någon kurs/program att plugga till hösten? <3 Gympa för hjärnan …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *