Antagen !!!

Häromdagen kom första beskedet gällande vilka universitetskurser man har kommit in på och jag är antagen till fortsättningskursen (kriminologi II), fortsättningen på den jag påbörjade i augusti (kriminologi I) där jag dock ligger efter med två tentor som jag ska plugga till nästa vecka då jag ändå är sängliggande =)

Jag fick beskedet att jag är alltså antagen till denna kurs som går på halvtid. Kommer jag att orka jobba heltid och förbereda lektioner som jag inte har något egetkomponerat material till (därför mer tidskrävande i början) samt plugga? Har även kommit in på en kurs på 1/4 heltid som heter viktimologi (läran om brottsoffren) men båda ska jag definitivt inte läsa.

Visst lockar kriminologi II? Här kan du läsa om kursens syfte och innehåll. Kursen är på 30 poäng och är en universitetskurs på distans. Jag står kvar så ska jag fundera i ett par veckor innan jag måste lämna det slutgiltiga beskedet …

Syfte

Kursens övergripande syfte är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper med avseende särskilt på teoribildning inom det kriminologiska området samt kritiska perspektiv på straff, behandlingsinstitutioner och polisarbete. Utöver detta ägnas även uppmärksamhet åt att utveckla kunskaper och användning av såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder.

Innehåll

Moment 1 Kriminologiska perspektiv 
Momentet ger en fördjupad bild av kriminologisk teoribildning. I kursmomentet läses ett antal originaltexter inom det kriminologiska området som tillsammans ger en bild av kriminologins utveckling såväl historiskt som i modern tid.

Moment 2 Forskningsområden inom kriminologin
Kursmoment syftar till att ge studenten insyn i och kunskaper om aktuella kriminologiska forskningsområden och teorier. I momentet diskuteras frågor som berör ekonomisk brottslighet, ungdomsbrottslighet samt frågor som rör brottsoffer. Till detta kommer även genusaspekter på kriminologin.

Moment 3 Makt, bestraffning och anstaltsliv
I kursmomentet analyseras kriminalpolitikens förändringar samt historiska aspekter på bestraffning. Momentet syftar även till att ge studenten kunskaper om kritiska perspektiv på straff- och behandlingsinstitutioner.

Moment 4 Forskningsprocessen 
Momentet ger kunskaper i forskningsprocessens val av metoder och analyser som är tillgängliga inom kriminologi. Kursmomentet innehåller fördjupning inom såväl kvantitativ som kvalitativ metod. 

Moment 5 Forskningsrapport
Kursen avslutas med en forskningsrapport, genomförd i grupp utifrån självständigt vald frågeställning och eget insamlat empiriskt material.

2 thoughts on “Antagen !!!

  1. Hej

    Ohh vad spännande. Grattis till dej och lycka till. och lycka till dina tentor
    Nu ser jag på Tillbaka på Eden som visas på TV
    Kram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *