Vilken färg är du?

För några dagar sedan skrev jag resultatet på den personlighetstest som fokuserar på vilken färg/oersonlighetstyp som präglar just mig och mina färger var väldigt grön och gul med lite blått och knappast något rött i mig.

Här kommer en liten förklaring, framtagen av DIS, om vad som kännetecknar de fyra färger som i sin tur symboliserar en personlighetstyp. Självklart behöver man inte känna igen sig i allt (det gör inte jag trots att jag var 100 grön) men gör det i mycket.

 

Grön (uthållig, principfast, eftertänksam)

Allmänt: Omtänksam, lugn, generös, tjänstvillig. Mål: Stöd. Söker: Tid. Undiviker: Förändring. Under press: Komprimissande. Framtoning: Lugn. Strategi: Pålitlig.

Gröna profiler tenderar att vara mer försiktiga och tankfulla än utåtriktade och sociala. De är varma och ärliga personer som accepterar andra som de är, och som även arbetar i mindre snabb takt. Om du vill att någon ska lyssna tålmodigt på vad du har att säga, är den Gröna personlighetsprofilen förmodligen rätt person att prata med. Och behöver du komma bort från en hektisk och kaotisk arbetsdag är dennes hem eller kontor förmodligen rätta platsen.

De gröna prioriterar stöd, är vänliga och tenderar att vara goda lyssnare. Även om de kan framstå som eftergivna för andra profiler föredrar de dock att du är uppriktig och pålitlig.

Om du arbetar eller lever med en Grönprofil händer det dock säkert att du önskar att personen var mer uppriktig i sina egna åsikter, mindre passiv vid konflikter och mer självsäker till sättet. Gröna profiler kan vara alltför försiktiga, men andra brukar gilla deras fokus på att skapa en förutsägbar och noggrant ordnad arbets- eller hemmiljö.

När saker inte går så bra kan en Grönprofil vara en tröst. Om du däremot letar efter någon som gillar spänning och äventyr kanske det är bättre att välja en annan vän.

Personlighetstest färger: De grönaprofilerna kännetecknas av att de är specialister eller att de åstadkommer saker.

I sin ledarskapsstil är de inkluderande.

Gröna inkluderande chefer tenderar att vara ärliga, och får ofta andra som de samarbetar med att fatta beslut som gynnar alla. Ibland kan de dock vara alltför passiva och lita för mycket på andra, vilket gör att vissa personer kanske utnyttjar deras tålamod och stöd.

 

Gul (entusiastisk, påverkande, självsäker)

Allmänt: utåtriktad, sällskaplig, uttrycksfull, optimistisk. Mål: social uppmärksamhet. Söker: uppskattning. Undviker: ensamhet. Under press: verbalt attackerande. Framtoning: vänlig. Strategi: människor.

Man kan ofta känna igen profiler på deras utåtriktade och energiska sätt; de är optimistiska och varma personer som har talets gåva. Den här personlighetsprofilen vill uppleva livet med alla sinnen: de vill röra, lukta, se och smaka – för att sedan gå vidare till en ny erfarenhet. På arbetsplatsen ses de väldigt sällan försjunkna i detaljerade kalkylblad.

Den Gula personlighetsprofilen kännetecknas av sin entusiasm; personen i fråga är ivrig och uppspelt över nya möjligheter. En gul profil kan ofta ses berätta en historia med vilt gestikulerande armar, ljudeffekter och uttrycksfulla metaforer, för att sedan glömma vad själva poängen var.

Tack vare sin charm och sociala kompetens är de ofta väldigt populära. Ibland går de dock till överdrift i sin känslosamhet och iver, till exempel när de ger beröm, vilket kan få andra att känna sig obekväma till mods. Du kan hjälpa en Gul profil genom att försöka få personen att vara lite mer objektiv, samt att försöka få dem att fullfölja påbörjade arbetsuppgifter och projekt.

Om du ligger i konflikt med en gul profil måste du vara en god lyssnare. Samarbete är nämligen viktigt för personen i fråga; betona därför i stället gruppens arbete och, om möjligt, möjligheten till nya utmaningar och uppdrag.

Personlighetstest färger: De gulaprofilerna kännetecknas av att de är initiativtagare.

Deras ledarskapsstil är motiverande.

Gula ledare med förmåga att motivera andra kan vara optimistiska, ivriga och villiga att ta risker när det gäller nya kreativa idéer, men de kan även vara splittrade och oberäkneliga, och inte se något behov av att tänka på konsekvenserna.

Blå (noggrann, samverkande, försiktig)

Allmänt: detaljerad avvaktande, opartisk, kvalitetsmedveten. Mål: procedurer. Söker: fakta. Undviker: osäkerhet. Underpress: undvikande. Framtoning: detaljerad. Strategi: bevis.

Typiskt för blå profiler är att de är ifrågasättande och skeptiska, precis som de även är försiktiga och tankfulla. De värderar kvalité och noggranna analyser högt. Dessutom är de diplomatiska. De kan verka motvilliga till nya idéer och är dåliga på att ta kritik om någon kritiserar deras arbete. På en arbetsplats tenderar de att fokusera på analytiska uppgifter, som de kan arbeta med själva. De ägnar sig sällan åt småprat.

Den blåa profilen prioriterar korrekthet. De kanske går igenom dina arbetsuppgifter noga eller ger väldigt specifik feedback – allt med en likgiltig uppsyn. De ogillar att ha fel och ägnar hellre sin uppmärksamhet åt information och data än åt andra människor.

Den blåa profilen kan vara svår att lära känna ordentligt, eftersom personen i fråga tenderar att hålla tillbaka reaktioner och känslor. Om du letar efter någon som kan ge dig sympati bör du nog vända dig till någon annan. Uppvisningar av starka känslor kan göra den blå profilen illa till mods.

Ofta behöver de utmanas för att bli uppmärksamma på andras känslor, och för att kunna se bortom fakta och egna arbetsuppgifter.

Personlighetstest färger: De blå profilerna karakteriseras av att de är pragmatiska.

I sin ledarstil är de noggrant övervägande. Blå ledare som överväger saker noga kan vara plikttrogna, ansvarsfulla och disciplinerade. Tack vare sina detaljerade analyser och sin noggranna planering skapar de högkvalitativa resultat. Men de kan även vara chefer som är motvilliga till att ta risker och som är perfektionister, vilket innebär att de ägnar mindre uppmärksamhet åt sin personal.

Röd (prestationsinriktad, självmotiverande, oberoende)

Allmänt: rättfram, krävande, ambitiös, tävlingsinriktad. Mål: resultat. Söker: kontroll. Undviker: beroendeställning. Under press: beordrar. Framtoning: effektiv. Strategi: makt.

Röda profiler arbetar i snabb takt och går rakt på sak. De kan även uppträda ifrågasättande och är ofta skeptiska. Du kommer märka att rödapersoner uppträder självsäkert, fattar snabba beslut och är ganska rättfram av sig.

Den röda personligheten prioriterar resultat och vill dessutom att slutresultatet ska vara väldigt bra. Om du exempelvis spelar ett spel, om det så bara är ett vanligt sällskapsspel, vill de alltid vinna. Röda personer letar ständigt efter nya sätt att maximera sin effektivitet, och därmed även sina framgångar. Men de vill inte ha en lätt match; de älskar nämligen utmaningar.

Om du arbetar eller lever med en röd personlighet önskar du kanske att personen i fråga var lite mindre krävande lite och mer tålmodig. De röda personlighetsprofilerna kämpar för att kunna visa empati; du måste kanske till exempel förklara för dem hur andra människor tänker, och samtidigt be dem ha lite mera tålamod.

Personlighetstest färger: Röda profiler kännetecknas av att de är resultatorienterade och gillar utveckling.

Deras ledarskapsstil kännetecknas av att de ger order.

Röda chefer som styr kan vara kraftfulla och beslutsamma när de försöker få andra att arbeta i snabb takt mot ambitiöst uppsatta mål. Men de riskerar också att vara väldigt egoistiska och pusha andra på bekostnad av etik och moral.

För att veta vilken färg du är så finns tester att köpa men här ovan har du ovandragen som kännetecknar färgerna. Känner du dig mer igen i någon av de fyra färgerna?

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *