Så mycket grön, gul, blå och röd är jag …

Ikväll har jag gjort den kända personliga analys om vilka färger som präglar just mig och så här ser resultatet ut (är visst väldigt grön och gul) samt den personliga beskrivning framtagen efter mina svar. Så otroligt intressant att få läsa om sig själv =)

 

Du är mer orienterad mot känslor än hårda fakta och praktikaliteter. Med ditt intresse för personliga saker har
du förståelse för andra personer. Du har ett säkert uppträdande och är varm och vänlig. Du har också ett
sympatiskt öra för andra och samtidigt som du uppskattar andras stöd och gillande har du själv en beredskap
att om möjligt hjälpa till att lösa deras problem.
Du har också en mycket god kommunikationsförmåga och kan inte bara förmedla ditt eget budskap utan också
lyssna på andras åsikter när så är påkallat. Din obesvärade stil och ditt äkta intresse för andras tankar och känslor
gör att de gärna vänder sig till dig för råd och stöd.
Du har den självsäkerhet som krävs för att vinna andra för dina åsikter. Med din positiva och entusiastiska
inställning visar du vanligen mycket uttrycksfullt ditt intresse för ett ämne. I situationer där du vill vinna andra
för dina åsikter kommer denna förmåga väl till pass. Där andra skulle vara aggressiva i sina försök att övertyga
om förträffligheten i de egna åsikterna, så använder du dig av en vänlig men bestämd övertalningsteknik.
Trots att detta otvetydigt är styrkor, så har du en tendens att överbetona den sociala sidan i din natur. Du är
mindre intresserad av produktivitet och effektivitet och kan ibland vara direkt negativ till sådant, särskilt om du
upplever att dessa mer formella aktiviteter står i konflikt med en positiv relation till andra.
Baksidan av din goda kommunikationsförmåga är att du gärna vill vara den som står i centrum för
uppmärksamheten. Din största begränsning är just de svårigheter du har med att klara avvisanden. Du söker
positiv uppmärksamhet från människor i omgivningen och om detta uteblir tappar du lätt motivationen. Detta
gäller också om arbete innebär avvisanden från potentiella kunder (t.ex. i direkt säljarbete). Det är då troligt att
prestation.

Formellt och stelbent uppträdande verkar hämmande på dig. Du tycker ibland att regler är begränsande och
kan vara frestad att följa dina egna idéer. Du arbetar därför bättre i ett öppet klimat där ditt sätt att agera inte
övervakas i detalj. Du är inte en person som naturligt gör långsiktiga planer även om du vanligtvis tänker efter
innan du handlar. Då mycket av ditt beslutsfattande baseras på dina personliga känslor, kan du behöva inse att
det kan vara nödvändigt att göra en grundligare bedömning, särskilt när viktiga beslut ska fattas. En annan
effekt av din snabba och aktiva stil är att du kan ha svårt att behålla intresset för mer långsiktiga projekt.
Du är inte särskilt tävlingsinriktad och föredrar att undvika situationer där du kan råka i konflikt med andra. Du
tror gärna andra om gott och letar vanligen inte efter dolda motiv. Du kan tycka att häftiga meningsutbyten och
konflikter är obehagliga. Med hjälp av din förmåga att lyssna på olika åsikter kan du ofta hitta genomtänkta
argument för att överbrygga motsättningar och meningsskiljaktigheter. Tänk dock på att Ibland kan en
diskussion med högt i tak ge ny input som leder saken framåt.

I ditt anpassade beteende upplever du att det är viktigt att kunna visa empati och att lyssna. Du försöker gärna
ställa upp när någon ber dig om hjälp. Du kan också visa tålamod och disciplin när det gäller att slutföra en
arbetsuppgift du åtagit dig eller blivit ålagd. Du fattar vanligtvis beslut på ett avvägt och eftertänksamt sätt.
Du väljer att hålla dig till välbeprövade metoder och kan ibland vara motståndare till oförutsedda förändringar
eller nya arbetssätt. Du föredrar att utföra dina arbetsuppgifter på ett lugnt och konsekvent sätt och vill inte
ställa några större krav på andra. Däremot kan det kännas bra med visst stöd och uppmuntran från dina kollegor.
Du samarbetar ofta bra med andra, utan att för den skull bli så personligt involverad att det påverkar arbetet.
Du uppskattar harmoni och god sämja och vill helst undvika konflikter och motsättningar. Ditt sätt att
kommunicera blir därför beroende av hur situationen ser ut. I en vänlig miljö har du lättare att relatera till andra.
I mer formella eller fientliga situationer kan du däremot ha svårt att kommunicera effektivt. Du vill inte stöta
dig med andra eller ställa till missämja. Av denna anledning brukar du väga dina ord noga innan du uttalar dig.

Har du själv gjort detta test och är bekant med vad de olika färgerna står för?

2 thoughts on “Så mycket grön, gul, blå och röd är jag …

  1. Intressant , skulle vara kul att veta vilken symbolik var och en av färgerna innebär/betyder.
    Känner du igen dig i ”utlåtandet”?
    Lite skoj med tester, minns att jag gjort en test som hette Rorschach.

    1. Hej Cecilia, ska lägga ut vad som kännetecknar alla färger men testet finns dessvärre inte att finna och länka till. Det är en tjänst som företag tar betalt för men har du möjligheten skulle jag rekommendera dig att göra den, många som anställer låter de som söker göra den.
      Ja, det testet är en klassisk sådan … Kram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *