Sir William Winton …

Genom sociala medier kom jag in på ett rörande återträff mellan Sir Nicholas Winton och några av de barnen han en gång räddade från koncentrationslägret och tog till England där han såg till att finna familjer till. Det som kanske är lite extra ovanligt är att i ett samhälle där vi ofta vill berätta om våra […]