Ondskans psykologi …

Idag har jag haft två lektioner i psykologi där socialpsykologi är delmomentet jag går igenom med en av klasserna. Oftast när man pratar socialpsykologi på gymnasiet är det tre kända namn som har med konformitet och auktoritet att göra: Salomon Asch, Stanley Milgram och Philip Zimbardo. De två sista namnen har gjort experiment som brukar […]

Hur långt tror du att du skulle gå i din lydnad?

De flesta som har läst psykologi på gymnasiet har fått läsa om den klassiska och kända psykologiska experiment som den amerikanske socialpsykologen och forskaren Stanley Milgram gjorde på ”vanliga” människor i åldrarna 20-50 för att se hur långt ”normala” människor kan gå i sin lydnad mot en auktoritet. Hur mycket litar vi på den ”vita rocken” […]